Solární systémy

Solární systémy zachycují zdarma energii poskytovanou nám od dávných dob sluncem a je pouze na naší úvaze, jak s touto nabídkou dokážeme naložit.

Soudobá snaha o šetrný vztah člověka k životnímu prostředí však není bez využití energie slunce vůbec myslitelná a proveditelná.

V současnosti se uplatňují dva moderní trendy využití sluneční energie. Jedná se o systémy zaměřené na zisk tepla, případně k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů různého provedení s rozsahu.

Teplovodní solární kolektory zachycují sluneční energii a vedou ji teplonosnou kapalinou k různému využití v topném systému budovy. Zde se energie využije pro ohřev teplé vody a případně lze solární systém zkombinovat pro podporu vytápění nebo k řešení ohřevu vody bazénové technologie.

Tímto způsobem můžete dosáhnout asi 60% snížení nákladů na ohřev TUV.

Pro účel vytápění budov je třeba dostatečně velké střešní plochy, nejlépe s jižní orientací. Použitím specielního zásobníku pak lze současně ohřát TUV a přebytky tepla využít pro podporu celé topné soustavy.

Fotovoltaické panely využívají jinou složku energie slunce.

Mění sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud, který je dále prostřednictvím střídačů napětí použitelný pro vlastní potřebu budov,nebo k dodávkám do veřejné rozvodné sítě. Rozhodně instalace fotovoltaických zařízení na střechách budov v přiměřeném rozsahu nepozbývají pro ekonomiku provozu svých majitelů významu.

Sortiment výrobků využívaných pro tyto účely firmou INERGY s.r.o. vychází z kvalitních certifikovaných dodávek osvědčených výrobců. Je pouze na Vaší představě a možnostech pro jaký rozsah systému a kterého výrobce se rozhodnete.

Naše dodávky teplovodních zařízení jsou zařazeny do dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“
 

Ke stažení

Solar set Vaillant 2011 (PDF, 1,5 MB)
 

Máte zájem o solární systémy? Kontaktujte nás!