Kondenzační plynové kotle

Moderní plynové kondenzační kotle vytváří okamžitým spalováním zemního plynu teplo pro potřeby vytápění a současně pro ohřev teplé užitkové vody.

Dokonalou technologií hoření plynu v hořáku kondenzačního kotle a současným maximálním využitím vyrobeného tepla obsaženého také ve spalinách odváděných do ovzduší, je dodávaná energie zemního plynu využita téměř dokonale.Přitom emisní čistota spalin z kondenzačního kotle je velmi vstřícná k životnímu prostředí.

Provoz zařízení je tak oproti klasickým plynovým kotlům mnohem efektivnější,velmi pohodlný a spolehlivý.

Přitom prostorové nároky na kompletní kondenzační plynový zdroj tepla včetně ohřevu TUV jsou minimální a výkonový rozsah značný. Snadná kombinace se všemi druhy solárního ohřevu vody případně podporou celého topného systému solárními kolektory je využívána velmi často.
 

Ke stažení

Kondenzační kotle Vaillant (PDF, 0,7 MB)
Ekvitermní regulace Vaillant (PDF, 0,5 MB)
Závěsné kondenzační kotle Vaillant (PDF, 1,5 MB)


 

Máte zájem o kondenzační plynové kotle? Kontaktujte nás!